Thần số học Pitago

Nguồn dữ liệu tra cứu được tham khảo: Thần số học Phong Vũ

Thần số học số 2

Theo phân tích trong nhân số học Pitago thì phần lớn số 2 chủ đạo có những tố chất là người thuộc công chúng. Tại sao lại có câu khẳng định như vậy, hãy cùng mình tìm hiểu để khai…

Chi tiết