Tra cứu thần số học

Để tra cứu thần số học chuẩn xác, bạn hãy nhập dữ liệu thông tin về cá nhân đầy đủ vào các ô dữ liệu sau và nhấn vào nút "Xem báo cáo". Bản báo cáo thần số học đầy đủ về cuộc đời bạn sẽ được trả về bên dưới.

Làm sao để có kết quả thần số học chuẩn xác?

Để có được kết quả thần số học Pitago chuẩn xác nhất, bạn cần nhập đúng thông tin của bạn bao gồm:

  • Họ tên đầy đủ: Là họ tên bao gồm cả tên đệm của bạn được ghi trên giấy khai sinh, căn cước công dân, .... của bạn.
  • Tên thường gọi: là cách mà mọi người hay gọi bạn. Ví dụ: bạn tên là Nguyễn Hương Ly, có biệt danh là Kute. Mọi người nếu hay gọi bạn là Ly thì chỉ nhập Ly, nếu hay gọi là Ly Kute thì nhập đầy đủ "Ly Kute"
  • Ngày tháng năm sinh dương lịch: là ngày thực tế bạn sinh ra. Nếu bạn không biết ngày sinh chính xác thì sử dụng ngày sinh trên giấy tờ tùy thân của bạn

Phần mềm xem thần số học

Nguồn dữ liệu tra cứu được phát triển bởi: Thần số học Phong Vũ